مجلس سنا خواستار اثبات اتهام‌های وزیر داخله به اعضای شورای ملی شد

اطلاعات روز: سناتوران در مجلس سنا می‌گویند که وزیر داخله باید اتهام‌های را که  بر اعضای شورای ملی وارد کرده،  ثابت کند در غیر آن معذرت بخواهد.
ویس احمد برمک، وزیر امور داخله در نشست روز( یک شنبه ) مجلس سنا و نشست (دو شنبه) مجلس نمایندگان ادعا کرد که برخی اعضای شورای ملی از موترهای شیشه سیاه سوء استفاده می‌کنند.
آقای برمک گفته بود که این موترهای در بسیاری موارد متهم اند که انتحارکنندگان را انتقال می‌دهند؛ اما زمانی که در سطح شهر از سوی پولیس متوقف می‌شود «برخی بزرگان از شورای ملی زنگ می‌زنند که این موترها را رها کنیم.»
از سوی هم یکی از سناتوران مجلس سنای افغانستان ادعا می‌کند که یک موتر نوع« فرونر» شیشه سیاه با جعل و تقلب از کارت موترش در سطح شهر گشت و گذار می‌کند.
داوود غفاری یک عضو مجلس سنا گفت که یک موتر نوع «فرونر» شیشه سیاه در سطح شهر کابل با جعل و تقلب از کارت موتر او(خودش) استفاده می‌کند.
آقای غفاری گفت که این موتر را شخصاً در سطح شهر کابل تعقیب کرده، ولی موفق نشده که آن را توقف دهد.
فضل‌هادی مسلم‌یار می‌گوید اگر کسانی با جعل و تقلب از کارت وسایط اعضای مجلس سنا سوء استفاده می‌کنند باید از سوی پولیس زیر پیگرد قرار گیرند در غیر آن وزیر داخله حق ندارد همه اعضای شورای ملی را متهم کند.
او تأکید کرد که برای جلوگیری از جعل کارت وسایط اعضای سنا رسمآ به وزارت داخله مکتوب می‌فرستد.
اعضای مجلس سنا در نشست امروز (سه‌شنبه، ۱۸، ثور) این مجلس تأکید داشتند که وزیر داخله باید نام کسانی را که از موترهای شیشه سیاه در سطح شهر کابل سوء استفاده می‌کنند را افشا کند.
فضل‌هادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا گفت وزیر داخله ادعای نا خوشایندی را بر اعضای شورای ملی مطرح کرد اما جرأت افشای این افراد را ندارد.
آقای مسلم‌یار افزود که از وزیر داخله می‌خواهد تا اگر اسنادی در زمینه دست دارد افشا کند.
در همین حال برخی سناتوران این اتهام وزیر داخله را غیر اخلاقی خواند و تأکید داشتند که آقای برمک با ارائه اسناد این ادعایش را ثابت کند.
نادرخان بلوچ یک عضو مجلس سنا گفت، اتهامی را که وزیر داخله در دو مجلس شورای ملی مطرح کرده است «غیر اخلاقی و منافی عزت اعضای شورای ملی است.»
آقای بلوچ یاد آور شد که وزیر داخله به دلیل فرار از واقعیت‌های امنیتی چنین اتهام‌های را مطرح می‌کند تا خود را از انتقادهای مردم تبرئه کند.
نجیبه حسینی دیگر عضو مجلس سنا هم گفت که وزیر داخله باید نام آن عده از اعضای شورای ملی که به گفته‌ی او با استفاده از موترهای شیشه سیاه «انتحار کنندگان را منتقل می‌کنند» را فاش سازد.
خانم حسینی افزود که اگر اعضای شورای ملی به چنین اعمالی دست می‌زنند و اسنادی در زمینه موجود است باید به پنجه قانون سپرده شوند، در غیر آن وزیر داخله باید از مردم افغانستان معذرت بخواهد.
این در حالی است که پیش از این نیز چنین اتهام‌های به ویژه بر اعضای شورای ملی مطرح شده؛ اما هیچ گاهی پیگیری نشده است.

نوشته مجلس سنا خواستار اثبات اتهام‌های وزیر داخله به اعضای شورای ملی شد اولین بار در روزنامه اطلاعات روز پدیدار شد.