وزیر امور مهاجرین: ۳۰ درصد از کسانی که بازگشته‌اند، دوباره مهاجر شدند

اطلاعات روز: وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید که بیش از ۳۰ درصد مهاجرانی که در پنچ سال اخیر به کشور برگشته‌‌اند، دوباره افغانستان را ترک کرده‌اند.
سازمان بین‌الملی مهاجرت در همکاری با وزارت امور مهاجین و دعودت کنندگان امروز(سه‌شنبه،۱۸ثور) در یک نشست خبری در کابل از سیستم ردیابی بیجاشدگی یا (DTM ) رونمایی کرد.
سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در این نشست گفت که از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۱۷ میلادی، حدود ۳.۵ میلیون بیجاشده داخلی وعودت کننده گان در ۱۵ ولایت (بغلان، بلخ، فراه، هرات، کابل، کندهار، خوست، کنر، کندز، لغمان، لوگر، ننگرهار، نیمروز، پکتیا و تخار) مسکن گزین شده‌اند.
آقای بلخی گفت که براساس ارزیابی این دو نهاد از پنج سال به این سو نزدیک به دو میلیون مهاجر از کشورهای خارجی به افغانستان برگشته‌اند.
وی گفت که از هر سه نفر که به کشور برگشت کرده‌اند، یک نفر دوباره مهاجر شده است. بنابر این عودت کننده‌های ما نزدیک سه برابر کسانی است که در مدت چند سال کشور را ترک کردند.
آقای بلخی افزود که در پنج سال گذشته بیش از صد هزار نفر به کشورهای اروپایی پناهنده شده‌اند.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان گفت که در این مدت بیش از یک میلیون نفر در اثر جنگ‌های داخلی ازپانزده ولایت کشور بی‌جا شده‌اند.
لورنس هارت رئیس عمومی و نماینده‌ی خاص سازمان بین‌‎المللی مهاجرت برای افغانستان نیز گفت که برای ارائه آمار و ارقام از رقم بی‌جا شدگان و عودت کنندگان از«سیستم ردیابی بی‌جاشدگان» استفاد می‌شود.
او افزود که این سیستم کمک می‌کند روند بیجاشدگی به گونه‌ی دقیق ارزیابی و نظارت شود.

نوشته وزیر امور مهاجرین: ۳۰ درصد از کسانی که بازگشته‌اند، دوباره مهاجر شدند اولین بار در روزنامه اطلاعات روز پدیدار شد.