نیک وی آچیچ، بدون دست و بدون پا

نیک وی آچیچ مرد بدون دست و بدون پا که به دلیل محدودیت در کودکی خود بسیار سختی کشید امروز یکی از بهترین سخنرانان انگیزشی جهان است. عکس او و همسر و فرزندش.

نوشته نیک وی آچیچ، بدون دست و بدون پا اولین بار در گروه مدیر ذهن پدیدار شد.