خلیلی: اختلاف بر سر توزیع شناس‌نامه‌‎ی الکترونیکی باید حل شود

اطلاعات روز: محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح می‌گوید که داشتن شناس‌نامه‌های الکترونیکی امر ضروری است و اختلاف رهبران حکومت در مورد توزیع آن باید حل شود.
در شناس‌نامه‌های الکترونیکی واژه‌های ملیت، قوم و دین درج می‌شود. در برابر ملیت واژه(افغان) نوشته می‌شود که این مسأله سبب تنش میان رهبران حکومت وحدت ملی شده است.
روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی به تاریخ ۱۳ ثور آغاز شده است اما عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی این روند را غیر قانونی و نامشروع خوانده است.
آقای خلیلی امروز(چهارشنبه، ۱۹ثور) در یک نشست خبری تأکید کرد که داشتن شناس‌نامه‌های الکترونیکی ضروری است و مردم افغانستان با این شناس‌نامه را با خود داشته باشند.
او در پیوند به درج واژه‌ی«افغان» روی شناس‌نامه‌های الکترونیکی گفت:« : باید تذکره داشته باشیم و باید تذکره الکترونیکی بگیریم و موضوع جنجالی که چه درج شود و چه نه شود باید رهبران حکومت راه حل پیدا کنند.»
آقای خلیلی هم‌چنان از مردم خواست که در روند ثبت‌نام رأی‌دهندگان سهم بگیرند.
آقای خلیلی افزود که باید زمان ثبت‌نام رأی‌دهندگان در شهرها تمدید و مرکزهای ثبت‌نام رأی دهندگان در غرب کابل بیشتر شود.
وی تأکید کرد که رییس‌جهور غنی موافق است که چندین مرکز توزیع شناس‎نامه‌ در غرب کابل با تدابیر ویژه‌ی امنیتی ایجاد شود.

نوشته خلیلی: اختلاف بر سر توزیع شناس‌نامه‌‎ی الکترونیکی باید حل شود اولین بار در روزنامه اطلاعات روز پدیدار شد.

حزب جمعیت: ارگ از اقدام تفرقه‌انگیز پرهیز کند

اطلاعات روز: حزب جمعیت اسلامی در واکنش به توزیع تذکره الکترونیکی با نشر اعلامیه‌یی از ارگ ریاست‌جمهوری خواسته که از اقدامات تفرقه‌انگیز پرهیز کند.
این حزب امروز(جمعه،۱۴ ثور) اعلام کرد که توزیع تذکره الکترونیکی در شرایط فعلی مناسب نیست و به روند اشتراک مردم در پروسه‌ی انتخابات صدمه وارد می‌کند.
در اعلامیه‌یی این حزب آمده است که اقدام ریاست‌جمهوری مبنی بر توزیع تذکره الکترونیکی برای این حزب پذیرفتنی نیست.
اعلامیه افزود« در آستانه‌ی انتخابات پارلمانی شوراهاي ولسوالي، کشور قبل از هر چیزی به وحدت و امنیت نیازمند است. توزیع تذکره برقی با محتوای اختلاف بر انگیز آن، بطور واضحی روند توجه مردم به پروسه‌ی ثبت‌نام را مختل می‌سازد و انگيزه اشتراک در انتخابات را صدمه می‌زند.»
این حزب گفته است که درج واژه« قوم» در تذکره الکترونیکی اتحاد و همبستگی مردم افغانستان را زیر شعاع قرار می‌دهد.«جمعیت اسلامی افغانستان بر اتحاد و همبستگی مردم تأکید دارد و از ارگ می‌خواهد که از اقدام که تفرقه در پی دارد احتراز کند.»
دیروز(پنجشنبه، ۱۳ثور) محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان به اداره‌ی مرکزی ثبت احوال نفوس رفته و تذکره الکترونیکی خود را دریافت کرد.
همزمان با آقای غنی، رولا غنی بانوی نخست و سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور، فرید حمیدی، دادستان کل کشور از دیگر مقام‌های بلندپایه افغانستان‌اند که تذکره الکترونیکی دریافت کردند.
ساعاتی پس از آن عبدالله عبدالله، رییس اجراییه نیز اعلام کرد که این تصمیم مشروعیت ندارد و آغاز روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی یک روند ناکام است.
جنجال اصلی بر سر درج نام قوم در تذکره‌های الکترونیکی است، شماری تأکید دارند که نام اقوام شهروندان در این تذکره‌ها ذکر شود و شماری هم تأکید دارند که برای همه شهروندان تنها واژه«افغان» ذکر شود.

نوشته حزب جمعیت: ارگ از اقدام تفرقه‌انگیز پرهیز کند اولین بار در روزنامه اطلاعات روز پدیدار شد.