سايپا بزرگ‌ترين توليدكننده خودرو كشور در فروردين‌ماه شد

سهم 1.3 درصدي بازار هم در اختيار واردكنندگان خودرو قرار گرفت و اين شركت ها در فروردين‌ماه تعداد يك هزار و 47 دستگاه خودرو را در بازار داخلي به فروش رساندند.