دانشگاه‌ها کمتر حاضر به ورود در شاخه‌های هنر می‌شوند

گروه فرهنگی – رئیس همایش «نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی» گفت: متأسفانه موسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها کمتر حاضر به ورود در رشته‌ها و گروه‌های هنر می‌شوند.