خسارت بارندگی به 5 ناشر/ 73 ناشر از نمایشگاه سی و دوم محروم شدند

گروه ادب ــ معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران با اشاره به خسارت بارندگی به 5 ناشر و از میان رفتن 50 جلد کتاب گفت: در این دوره از 73 ناشر به دلیل عدم رعایت ضوابط از نمایشگاه کتاب محروم شدند.