تعامل مؤسسات قرآنی با آستان قدس رضوی

گروه فعالیت‌های قرآنی- رئیس اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآنی خراسان رضوی با بیان اینکه حرکت ارزشمندی سال گذشته با همکاری تولیت آستان قدس رضوی انجام شد، گفت: این حرکت در سال جاری یک گام دیگر به جلو برداشته شده است و با مرکز آموزش قرآن آستان قدس ارتباط گرفتیم تا مؤسسات قرآنی مانند گذشته در مقابل آستان قدس نباشند؛ بلکه آستان قدس رضوی مؤسسات قرآنی را به عنوان پایگاه آموزش قرآن خود قبول کند.