آیت الله یزدی: برخی در لباس روحانیت می گویند حوزه‌ علمیه باید به شرایط قبل از انقلاب برگردد

در همه حکومت‌ها ممکن است نواقصی وجود داشته باشد .